Operacje i wyniki

Wybierając rodzaj zabiegu z menu po lewej stronie mogą się Państwo zapoznać z charakterystyką zabiegu oraz zobaczyć zdjęcia obrazujące wyniki przeprowadzonych operacji.


Miejsce wykonywania zabiegów

  • Dr Damian Centrum Medyczne, Gdańsk
  • Świat Zdrowia Operator Medyczny Sp. z o.o. (dawniej Clinica Medica), Gdynia

Wszystkie zabiegi wykonywane są wyłącznie
po uprzedniej konsultacji.

Operacja