Jestem specjalistą chirurgii plastycznej oraz posiadam stopień naukowy doktora habilitowanego. Swoją karierę zawodową związałam z Kliniką Chirurgii Plastycznej, której przez wiele lat byłam kierownikiem.


Byłam także wieloletnim Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie chirurgii plastycznej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.

Od wielu lat prowadzę indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w zakresie chirurgii plastycznej i estetycznej.

dr Alicja Renkielska