Ukończyłam Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny - GUMed). Od tego czasu pracuję w Klinice Chirurgii Plastycznej, której jestem kierownikiem.

Prowadzę też indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską,

głównie poświęconą chirurgii estetycznej.

Jestem specjalistą chirurgii plastycznej oraz posiadam stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. Odbyłam liczne staże i kursy szkoleniowe w Polsce i za granicą, głównie w USA. Moimi nauczycielami byli uznani profesorowie chirurgii plastycznej.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie chirurgii plastycznej.

dr Alicja Renkielska